DSİ 5.BÖLGE ETLİK TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ

Dsi Etlik Tesisleri Ambar, Arşiv, Isı Merkezi, Yıkama, Bakım Ve Akaryakıt İstasyonu Binaları

Rehabilitasyonu Ve Dsi Genel Müdürlüğü Ek Eğitim Tesisleri inşaatı işini yapmaktayız.

Proje İsmi : Dsi Etlik Tesisleri Ambar, Arşiv, Isı Merkezi, Yıkama, Bakım Ve Akaryakıt İstasyonu

Binaları Rehabilitasyonu Ve Dsi Genel Müdürlüğü Ek Eğitim Tesisleri inşaatı

Proje Yeri : ETLİK / ANKARA

İşveren : DSİ

Proje Süresi : 650 GÜN

İnşaat Alanı : 11.000 m 2

İşin Kapsamı :

  • Ambar, Arşiv Binası, (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik) 60 m X 50 m = 3.000 m2 oturum alanı, yaklaşık 7.600,00 m2 olmak üzere, Bunun 3.600 m2 lik bölümü Ambarlara,  2.400 m2 lik kısmı ise arşive bağlı ve diğer birimlerden oluşmaktadır.
  • Ek Eğitim Binası, (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik) 2.900 m2 inşaat alanı olmak üzere Basketbol ve Voleybol resmi müsabakalarının yapılabileceği 560 seyirci kapasiteli bir tesis.
  •  Isı Merkezi Binası, (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik) İş sağlığı ve güvenliği açısından Mevcut ihtiyacı karşılamayan ısı merkezi yerine yeni modern 300 m2 bir bina yapılacaktır. Bu iş kapsamında teknik kanal bağlantıları yapılacaktır.
  • Araç Bakım-Akaryakıt Binası, Mevcut Akaryakıt istasyonu yerine Ambar-Arşiv  binası yapılması nedeniyle 225 m2 yeni tesis yapılacaktır.
  •  Altyapı İşleri, Yerleşkedeki mevcut teknik kanal bağlantısı ile pissu şebekesi, yağmursuyu şebekesi, pompa odaları (2 adet) ve temel drenajları işleri yapılacaktır. Doğalgaz altyapı tesisatı servis hattı yapılacaktır.